Untitled Document

Search

คำถาม 1. เครื่องดูดควันแบบกระโจมสวิตซ์ กดไม่ลง หรือเปิดติดแล้วปิดยาก เกิดจากสาเหตุใด สามารถแก้ไขได้อย่างไร
คำตอบ   เนื่องจากเครื่องดูดควันชนิดกระโจม ระบบควบคุมการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นชนิดวงจร Electronic ซึ่งจะใช้ระบบสัมผัสเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ควรหมั่นทำความสะอาดบริเวณสวิทซ์ให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอ เพราะส่วนใหญ่จะเกิดจากคราบน้ำมันเข้าไปอุดตันหน้าสัมผัสของระบบควบคุมการทำงาน รวมถึงการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติคล้ายแป้ง สามารถเข้าไปทำให้หน้าสัมผัสของระบบควบคุมการทำงานไม่สามารถสัมผัสกันได้ ในกรณีที่เกิดการอุดตันบริเวณหน้าสัมผัสของระบบควบคุมการทำงานนั้น จำเป็นต้องเรียกช่างประจำบริษัทฯ หรือช่างที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ เข้าไปดำเนินการนำส่วนที่สกปรกนั้นออกมาทำความสะอาดโดยน้ำยาทำความสะอาดแผงควบคุมโดยเฉพาะ

คำถาม 2. การติดตั้งเครื่องดูดควันแบบเจาปล่องและแบบหมุนเวียน แตกต่างกันอย่างไร
คำตอบ   เครื่องดูดควันที่ติดตั้งแบบเจาะปล่อง เป็นชนิดดูดอากาศออกสู่ภายนอก สามารถดูดกลิ่นและไอน้ำมันได้ดี เนื่องจากกำลังดูดค่อนข้างสูง เหมาะกับครัวที่ใช้งานหนัก
เครื่องดูดควันที่ติดตั้งแบบหมุนเวียน จะหมุนเวียนอากาศผ่านฟิลเตอร์ที่มีภายในตัวเครื่อง กำลังดูดพอประมาณ เหมาะกับห้องชุดหรือแพนทรี่ขนาดเล็ก

Main FAQ :: 1|      1 / 1 pages2 Records
Untitled Document