Untitled Document

Search

คำถาม 3. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่ไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่องดูดควันกระพริบ มีวิธีการอย่างไรคะ
คำตอบ   สำหรับไฟแสดงสถานะของเครื่องดูดควันนั้นสามารถกระพริบหรือโชว์ได้ทั้ง 2 กรณีคือ
     1. แผ่นฟิลเตอร์หรือแผ่นกรองน้ำมัน เมื่อเกิดการระบายอากาศไม่ดีพอ หรืออายุการทำงานประมาณ 40 ชั่วโมงจะทำให้ไฟแสดงสถานะหมายเลข 2 กระพริบขึ้นมา
     2. คาร์บอนหรือถ่านสำหรับกรอง/ดูดกลิ่นอาหารมีความสกปรกก็จะทำให้ไฟแสดงสถานะตรงแรงดูดหมายเลข 3 กระพริบได้
     วิธีการแก้ไข คือ ล้างทำความสะอาดทั้งแผ่นฟิลเตอร์และคาร์บอนให้สะอาด พร้อมทำความสะอาดให้แห้ง หลังจากนั้นประกอบเข้ากับเครื่อง เมื่อทำการประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม 0 ของปุ่มปรับระดับความแรงของมอเตอร์ และกด 0 ตรงปุ่มปิดไฟ พร้อมกันเป็นเวลาประมาณ 3-4 วินาที ก็จะได้ยินเสียงปี๊ป ดังขึ้น แสดงว่าเครื่องได้ทำการ Reset ระบบให้เป็นที่เรียบร้อย ไฟที่แสดงสถานะก็จะดับไป

คำถาม 4. ผมใช้เครื่องดูดควัน  FAGOR  ติดตั้งแบบเจาะปล่อง เมื่อเปิดเครื่องดูดควันโดยใช้ระดับความเร็วสูงจะเกิดเสียงรบกวนค่อนข้างดัง เกิดจากสาเหตุอะไร  สามารถแก้ไขได้อย่างไร
คำตอบ   สาเหตุที่เกิดเสียงดังขณะที่เครื่องดูดควันทำงาน  เนื่องจากช่วงรอยต่อของเครื่องดูดควันกับท่อ จะมีแผ่นลิ้นอลูมิเนียมกั้นระหว่างกลาง ซึ่งจะทำการปิด-เปิดเมื่อเครื่องทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นและคราบน้ำมันไหลกลับเข้ามาที่เครื่องดูดควันอีก เพื่อให้การใช้งานเครื่องดูดควันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้เลือกระดับความเร็วต่ำในการประกอบอาหารปกติ  ใช้ความเร็วสูงในกรณีที่กลิ่นและควันหนาแน่นเท่านั้น

คำถาม 5. ทำไมมีไฟกระพริบที่ F และ C (เฉพาะรุ่นที่ขึ้นต้นด้วย 3CFT , 4CFT , CFT )
คำตอบ   สาเหตุคือ  F หมายถึง Filter ไส้กรองคราบน้ำมัน ถึงกำหนดระยะเวลาต้องทำความสะอาดแล้ว
เมื่อได้ใช้งานมาครบ 40 ชั่วโมง ต้องนำไปล้างในน้ำอุ่นประมาณ 65 องศาเซลเซียส
เพื่อขจัดคราบน้ำมันออกไปให้หมดแล้วนำไปตากให้แห้งสนิทก่อนนำกลับมาใช้งาน
เหมือนเดิม  หรือนำฟิลเตอร์ไปล้างในเครื่องล้างจานก็ได้ 
             C หมายถึง คาร์บอนดูดกลิ่น เมื่อกระพริบแสดงว่าได้ใช้งานครบระยะเวลา 160 ชั่วโมง
แล้วต้องเปลี่ยนใหม่

Main FAQ :: 1|      1 / 1 pages3 Records
Untitled Document