Untitled Document

Search

คำถาม 2. การติดตั้งเครื่องดูดควันแบบเจาปล่องและแบบหมุนเวียน แตกต่างกันอย่างไร
คำตอบ   เครื่องดูดควันที่ติดตั้งแบบเจาะปล่อง เป็นชนิดดูดอากาศออกสู่ภายนอก สามารถดูดกลิ่นและไอน้ำมันได้ดี เนื่องจากกำลังดูดค่อนข้างสูง เหมาะกับครัวที่ใช้งานหนัก
เครื่องดูดควันที่ติดตั้งแบบหมุนเวียน จะหมุนเวียนอากาศผ่านฟิลเตอร์ที่มีภายในตัวเครื่อง กำลังดูดพอประมาณ เหมาะกับห้องชุดหรือแพนทรี่ขนาดเล็ก

คำถาม 3. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่ไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่องดูดควันกระพริบ มีวิธีการอย่างไรคะ
คำตอบ   สำหรับไฟแสดงสถานะของเครื่องดูดควันนั้นสามารถกระพริบหรือโชว์ได้ทั้ง 2 กรณีคือ
     1. แผ่นฟิลเตอร์หรือแผ่นกรองน้ำมัน เมื่อเกิดการระบายอากาศไม่ดีพอ หรืออายุการทำงานประมาณ 40 ชั่วโมงจะทำให้ไฟแสดงสถานะหมายเลข 2 กระพริบขึ้นมา
     2. คาร์บอนหรือถ่านสำหรับกรอง/ดูดกลิ่นอาหารมีความสกปรกก็จะทำให้ไฟแสดงสถานะตรงแรงดูดหมายเลข 3 กระพริบได้
     วิธีการแก้ไข คือ ล้างทำความสะอาดทั้งแผ่นฟิลเตอร์และคาร์บอนให้สะอาด พร้อมทำความสะอาดให้แห้ง หลังจากนั้นประกอบเข้ากับเครื่อง เมื่อทำการประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม 0 ของปุ่มปรับระดับความแรงของมอเตอร์ และกด 0 ตรงปุ่มปิดไฟ พร้อมกันเป็นเวลาประมาณ 3-4 วินาที ก็จะได้ยินเสียงปี๊ป ดังขึ้น แสดงว่าเครื่องได้ทำการ Reset ระบบให้เป็นที่เรียบร้อย ไฟที่แสดงสถานะก็จะดับไป

คำถาม 6. หลังจากทำความสะอาด Filter ฟิลเตอร์ และ Carbon คาร์บอน แล้วยังมีไฟ F และ C ยังไม่หายกระพริบ
คำตอบ   หลังจากทำความสะอาดแล้วต้องเปิดให้เครื่องทำงานปกติแล้วกด 0 พร้อมกัน 2 ตัวเครื่องจะมีเสียงดังปิ๊บ 1 ครั้ง แล้วไฟจะดับลงเพื่อเข้าสู่การทำงานของเครื่องปกติ

Main FAQ :: 1|      1 / 1 pages3 Records
Untitled Document